Edukacja Dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W marcu w naszej szkole skupiamy się szczególnie na profilaktyce uzależnień z uwzględnieniem zagrożeń płynących z nadmiernego i niewłaściwego korzystania przez dzieci i młodzież z sieci i nowoczesnych komunikatorów.

W dniach 6 i 7 marca mieliśmy przyjemność gościć Pana Roberta Turskiego, specjalistę od promowania pozytywnych zachowań użytkowników sieci (Internet, telefony komórkowe) oraz poszukiwania i proponowania wartościowych i nowoczesnych metod nauczania (gamifikacja, rozszerzona rzeczywistość, gry miejskie, itd.)

Pan Robert Turski przeprowadził drugą turę warsztatów przeznaczonych dla uczniów (pierwsza tura odbyła się w grudniu). Edukował dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci (kontakt z nieznajomymi, ochrona danych oraz wizerunku), doboru gier komputerowych do wieku, cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i Internetu. Zaangażowanie uczniów świadczyło o atrakcyjności zajęć, a wiedza, którą wyniosły z warsztatów, o poziomie merytorycznym spotkania.

Pan Turski przeprowadził również szkolenie profilaktyczne rady pedagogicznej oraz rodziców klas starszych i młodszych w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci.

A4 Infociacho