Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Świetlica szkolna wraz z grupą zerową Przedszkola nr 4 rozpoczęła realizację projektu "starsi czytają maluchom". Założeniem projektu jest integracja środowiska szkolnego i przedszkolnego oraz zbliżenie uczniów i przedszkolaków do literatury, książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Projekt zaplanowano w formie cyklicznych spotkań od października 2023 do czerwca 2024. Opiera się na czytaniu przez starszych uczniów książek pochodzących ze zbiorów biblioteczki świetlicowej, biblioteki szkolnej, tematyką nawiązujących do aktualnie realizowanych bloków tematycznych. Oczekiwanymi efektami będą: wypowiadanie się na temat treści utworu, skupienie uwagi, bogacenie słownictwa, nawiązywanie nowych przyjaźni. Projekt realizowany jest w świetlicy szkolnej przez Urszulę Zawadzką, oprawę muzyczno - ruchową zapewnia Anna Paprocka. Starsi uczniowie i przedszkolaki z zapałem i ciekawością czekają na każde, wspólne zajęcia.

Opracowała: U. Zawadzka

 

A4 Infociacho