Wychowawcy
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

I a

p. Monika Kaniewska - Ozimek

II a

p. Monika Mejer

II b

p. Diana Wolska

III a

p. Elżbieta Kozłowska

IV a

p. Marzena Witeska

IV b

p. Janina Gruszczyńska

V a

p. Ewa Czuryło

V b

p. Krystyna Klimek

VI a

p. Beata Szymajda

VI b

p. Beata Szpetko

VII a

p. Monika Rybak

VII b

p. Elżbieta Stawarz

VIII a

p. Renata Ślusarczyk

VIII b

p. Irmina Adamczyk

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho