Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

10 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 uczciła wspólnie Narodowe Święto Niepodległości. Razem z nami świętował również Kapitan Jan Gromadzki - przedstawiciel naszych Patronów. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i krótkim przemówieniu pani dyrektor Joanny Kahlan wszyscy odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Państwowego, włączając się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Następnie widzowie obejrzeli wzruszający montaż słowno-muzyczny, który przypomniał trudne dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, aż do dnia odzyskania upragnionej niepodległości.     

Grupa sześciolatków z naszego przedszkola zaprezentowała patriotyczne wiersze i piosenkę o ojczyźnie oraz taniec z biało – czerwonymi wachlarzami. Uczniowie klas IV – VIII przygotowali inscenizację pt. „Co to jest niepodległość?”. Była pantomima o rozbiorach Polski, taniec Białego Orła, a także dwie scenki: o bohaterskiej postawie dzieci z Wrześni oraz o gazeciarzach ogłaszających odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Przez całą uroczystość chór szkolny śpiewał pięknie niepodległościowe pieśni.

Tegoroczna akademia z okazji Święta Niepodległości była dla wszystkich wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho