Edukacja Dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Dbajmy o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci!

        Zagadnienie bezpieczeństwa jest wiodącym tematem profilaktycznym stycznia w naszej szkole. Informuje o tym gazetka pedagogów, dzieci są szczególnie uczulane na kwestie bezpieczeństwa fizycznego podczas zajęć szkolnych, a na zebraniach Wychowawcy podkreślają znaczenie zapewniania bezpieczeństwa psychicznego dzieciom przez dorosłych.

         Zgodnie z definicją słownikową, bezpieczeństwo jest rozumiane jako „stan niezagrożenia, spokoju, stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Być bezpiecznym, to być wolnym od trosk i obaw.

         Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dziecka spoczywa w początkowej fazie  jego rozwoju wyłącznie na członkach rodziny, a z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły również na wszystkich osobach, z którymi dziecko spotyka się w nowym środowisku wychowawczym, zwłaszcza na nauczycielach i współpracujących z nimi opiekunach.     

    Najistotniejsze z punktu widzenia wpływu rodziny na poczucie bezpieczeństwa psychicznego dziecka są postawy rodzicielskie.

      Jak postępować, by nie łamać prawa do bezpieczeństwa psychicznego swoich dzieci:

 1. Uważnie i spokojnie słuchać tego, co dziecko do Was mówi.
 2. Stronić od krytyki, bowiem dziecko krytykowane traci poczucie własnej wartości.
 3. Nie krzyczeć, ponieważ dziecko ciągle żyjące w strachu uczy się lękliwości.
 4. Nie chować dziecka pod kloszem, ponieważ dziecko nadmiernie chronione traci wiarę w siebie. 
 5. Nie wyśmiewać, gdyż dziecko wyśmiewane staje się nieśmiałe.
 6. Motywować, bowiem dziecko mądrze zachęcane do działania uczy się wiary w siebie.
 7. Chwalić mądrze, gdyż dziecko doceniane umacnia swoje poczucie własnej wartości.
 8. Pozwalać odczuć konsekwencje swoich działań, dlatego że dziecko musi wiedzieć, gdzie przebiega granica między tym, co wolno, a tym, co jest zabronione.
 9. Mówić dziecku, że jest kochane.

      Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe prosimy uczulić dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa fizycznego!

 •  Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych; 
 • W czasie zjeżdżania zachowuj bezpieczną odległość między sankami; 
 • Nie doczepiaj sanek do samochodu; 
 • Rzucając się śniegiem nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celuj w twarz drugiej osoby; 
 • Łyżew używaj tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgaj się po lodzie na rzece lub stawie;
 • Nie przebiegaj przez ulicę, nie przechodź w miejscach niedozwolonych;
 • Bądź widoczny na drodze;
 • Nie strącaj zwisających z dachów sopli;
 • Pamiętaj o zdrowym odżywianiu;
 • Ubieraj się odpowiednio do temperatury panującej na dworze;
 • W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu, dbaj o aktywność fizyczną;
 • Nie zapominaj o podstawowych zasadach higieny;
 • Unikaj kontaktu z osobami chorymi;
 • W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłoś się do lekarza.

        Życzymy mądrego wypoczynku w ciepłej i kochającej atmosferze rodzinnych domów.

A4 Infociacho