Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

27 października 2023 w Centrum Kultury w Lublinie miało miejsce spotkanie inaugurujące projekt „Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji”, w ramach Programu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”. Był to czas integracji środowiska naukowego, szkolnego oraz organizacji pozarządowych. Podczas panelu dyskusyjnego p. dyrektor Joanna Kahlan prezentowała naszą szkoła, która od lat ma doświadczenie pracy z rodzinami wielokulturowymi. Chcemy, żeby nasza szkoła była nadal miejscem, w którym każdy uczeń, bez względu na pochodzenie, czuł się dobrze.  

 

A4 Infociacho