Edukacja Dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

          Kolejnym krokiem w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie ze Strażą Miejską, jest nasz udział w kampanii społecznej: „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.  Programem objęliśmy uczniów klas I - IV. Podczas spotkania, które odbyło się 7 grudnia, nasi najmłodsi uczniowie pogłębiali wiedzę na temat dokuczania, które może spotkać ich w szkole. Dzieci uczyły się, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia ze strony rówieśników oraz jak eliminować zachowania negatywne. Przedstawicielki Straży Miejskiej: specjalista pani Magdalena Sielewicz oraz młodszy strażnik pani Marta Mścisz omówiły także z uczestnikami warsztatów „Kodeks dobrego kumpla” oraz zachęciły do jego przestrzegania.

Więcej informacji o kampanii :    zobacz

A4 Infociacho