Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

2 października 2023 roku odbył się pierwszy apel Samorządu Uczniowskiego.

Uczniów i nauczycieli powitała przewodnicząca SU - Olga Tychmanowicz. Następnie jej zastępca - Aleksandra Stuleblak przedstawiła skład samorządu na rok szkolny 2023/2024. Przewodnicząca sekcji informacyjnej - Aniela Bęczyńska zapoznała zebranych z harmonogramem planowanych działań. Wydarzenia sportowe omówił przewodniczący sekcji sportowej - Filip Mazur, a Adam Martyn z sekcji dziennikarskiej przypomniał obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Filip Puzio - skarbnik SU, przekazał najważniejsze informacje o realizowanym w naszej placówce Szkolnym Budżecie Obywatelskim.

W dalszej części spotkania pani pedagog Agnieszka Bereza przypomniała o możliwości kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz zapewniła o gotowości do wsparcia i pomocy w rożnych trudnościach i kryzysach.

Apel zakończyła Pani Dyrektor Joanna Kahlan, podsumowując najważniejsze informacje. Zwróciła szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa oraz życzyła uczniom powodzenia w rozpoczynającym się roku szkolnym.

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho