Edukacja Dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

„Jak być asertywnym?”

Odpowiedzi na to pytanie nasi uczniowie będą poszukiwać w listopadzie

Trenowaniem postaw asertywnych zajmiemy się  podczas godzin wychowawczych oraz spotkań z pedagogami. Na początek ustalmy czym właściwie jest asertywność.  

asertywnosc

Asertywność daje nam prawo do:

  • wyrażania własnych myśli, opinii, nawet jeśli różnią się one od poglądów innych ludzi;
  • wyrażania własnych uczuć i brania za nie odpowiedzialności;
  • mówienia „tak”, „nie”, „nie wiem” bez poczucia winy;
  • mówienia „nie wiem”, bądź „nie rozumiem” bez konieczności usprawiedliwiania  się;
  • zmiany zdania bez konieczności usprawiedliwiania się;
  • popełniania błędów i ponoszenia za nie odpowiedzialności;
  • proszenia o to, czego się chce;
  • wysłuchania i poważnego traktowania.

Asertywności niemożna mylić z byciem niegrzecznym czy niekoleżeńskim. Stanowczości  i szczerości towarzyszy szacunek dla innych i ich uczuć. Asertywność nie jest egoizmem, lecz formą wyrażania swojego zdania. Nie musimy przepraszać za to, że mamy odmienna opinię lub ochotę na coś innego.

asertywnosc 2

A4 Infociacho