Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, pomocnymi przy szukaniu informacji na temat szkół ponadpodstawowych:

 1. https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - opis ścieżki kształcenia po szkole podstawowej
 2. https://waszaedukacja.pl/ - wyszukiwarka szkół różnego typu: licea, technika, szkoły branżowe
 3. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/technika/ - technika miasta Lublin
 4. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/branzowe-szkoly-i-stopnia/ - szkoły branżowe miasta Lublin
 5. https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ - opisy zawodów
 6. https://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html - informacje o danych zawodach - opis i charakterystyka poszczególnych grup zawodów
 7. https://zpe.gov.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk - filmy o zawodach - filmy prezentujące wybrane zawody
 8. https://barometrzawodow.pl/ - prognoza zapotrzebowania na zawody
 9. https://zawodowcy.lublin.eu/facility - szkoły w Lublinie, zawody - opis szkół w Lublinie kształcących w poszczególnych zawodach
 10. https://zawodowcy.lublin.eu/profession/ - spis i charakterystyka zawodów
 11. https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php - Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024

 

A4 Infociacho