Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W ramach Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii.

 Aktywna Tablica

 

 

A4 Infociacho