Edukacja Dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Ależ przyjemnie rozpoczynamy nowy rok szkolny! Pragniemy wszystkich zaprosić do czegoś, co może sprawiać niesamowitą radość, a jednocześnie przynosić ogromną korzyść - czytajmy książki!

             Nasi uczniowie przygotowali już gazetkę, zachęcającą kolegów i koleżanki do częstszego sięgania po książki i lektury szkolne. Czerpcie z możliwości czytania całymi garściami! Tego nie można przedawkować!

Świadomi pozytywnego wpływu czytania na rozwój dziecka, nasze działania kierujemy także do Rodziców w ramach cyklicznych spotkań Szkoły dla Rodziców.

28 września w naszej szkole odbędzie się Workshop - „Wychowanie przez czytanie”. W czasie spotkania zostanie zaprezentowany film edukacyjny pt. „Wychowanie przez czytanie”. Mamy nadzieję, że zainicjuje on dyskusję i wymianę doświadczeń związanych z czytaniem dzieciom. Każdy uczestnik spotkania otrzyma broszurę informującą o zaletach czytania, a także „złotą listę”, czyli spis książek polecanych do czytania dzieciom przez „Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”.

Wierzymy, że akcja spotka się z pozytywnym Państwa odbiorem, tym bardziej, że na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawców klas przedstawione zostały Państwu korzyści płynące z czytania przez dzieci i dzieciom.

A oto one:

Badania potwierdzają, że czytanie dziecku zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: miłości, uwagi, stymulacji. Buduje mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, wspiera jego rozwój psychiczny. Wzmacnia w dzieciach poczucie własnej wartości. Uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu. Ćwiczy pamięć. Dzieci, którym czytano, same dużo chętniej sięgają po książki, dzięki czemu uczą się samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo - skutkowego, krytycznego oraz rozwijają wyobraźnię. Czytanie poprawia koncentrację, przygotowuje do samodzielnego pisania i czytania. Przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje dostęp do informacji na każdy temat. Uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną. Jest znakomitą rozrywką; rozwija poczucie humoru. Zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów elektronicznych. Chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej. Jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń. Przeciwdziała demoralizacji i przemocy. Daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi różnych epok. Czytanie kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.

Drodzy Rodzice - zaszczepmy w naszych dzieciach miłość do czytania!

A4 Infociacho