Osiągnięcia
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Uczniowie klas IV – VIII w dniu 3.06.2023 r. wzięli udział w XXX edycji Biegu Solidarności ulicami Lublina. Głównym celem tej imprezy sportowej jest upamiętnienie rocznicy strajków Lubelskiego Lipca 1980 i powstania NSZZ Solidarność, promocja Lublina i Lubelszczyzny oraz popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji.

Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów z klas IV – VIII:

  1. J. Bogutyn, D. Kołodziejczyk, P. Osmoliński, J. Urban,
  2. W. Golanko, Afian Uladzimir, F. Sprawka, L. Wilczek, G. Łasocha, M.Wasil.

Na szczególną uwagę zasługuje zajęcie IV miejsca w swojej kategorii wiekowej przez uczennicę klasy VII a Lenę Wilczek.

W każdej kategorii biegowej obowiązywał limit startowy zawodników. Każdy uczestnik biegu wystartował w przygotowanych na tę okazję przez organizatorów koszulkach, a na mecie otrzymał pamiątkowy medal, batonik oraz wodę mineralną. Cieszymy się bardzo, że nasza społeczność uczniowska chętnie bierze udział w upowszechnianiu postaw zdrowotnych i różnych formach aktywności fizycznej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu, którzy pokazują swoim rówieśnikom jak można przyjemnie spędzać wolny czas.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho