Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Samorząd Uczniowski w dniach 15-19 maja zorganizował cykl wydarzeń pod hasłem "Tydzień Tolerancji". Poniedziałek był dniem wprowadzającym do tej tematyki. Na tablicy SU zawisła plansza, na której chętni uczniowie wpisywali swoje definicje słowa "tolerancja", skojarzenia i przemyślenia. Wtorek był dniem bez hejtu. Klasy przygotowały plakaty, które zostały rozmieszczone w przestrzeni szkolnej. W klasie VI b i VII a Pani psycholog Anna Tychmanowicz z UMCS przeprowadziła zajęcia doskonalące kompetencje  komunikacyjne. Środa została poświęcona tolerancji wobec róznorodności religii, tradycji, stylu życia. Na tablicy SU pojawił się kalendarz, do którego uczniowie wpisywali ważne dla nich święta. Czwartek skupiał się na tematyce niepełnosprawności. Uczniowie klas: Va, VIII a i VIII b wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Panią psycholog Katarzynę Szopa z Fundacji Alpha. Piątek- dzień podsumowania przebiegał pod hasłem "Stop przemocy i nienawiści". Uczniowie klas: IV a, V b, VI a i VII b wzięli udział w grze terenowej, podczas której dzielili się swoją wiedzą na temat zjawiska agresji i przemocy. Dziękuję za udział w Tygodniu Tolerancji wszystkim  uczniom i nauczycielom, a za  jego organizację członkom SU. Szczególne podziękowania składam Oldze Tychmanowicz i Hlibovi Hrinov, którzy byli inicjatorami i głownymi organizatorami wydarzenia.

Magdalena Hładuniuk

A4 Infociacho