Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Język polski

mgr Joanna Kahlan
mgr Elżbieta Wróbel
mgr Beata Szpetko
mgr Monika Rybak

Język angielski

mgr Beata Szymajda
mgr Krystyna Klimek 

Historia

mgr Elżbieta Stawarz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Urszula Zawadzka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Elżbieta Stawarz

Język hiszpański

mgr Marta Adamczuk

Geografia

mgr Renata Ślusarczyk

Przyroda

mgr Anna Trela
mgr Renata Ślusarczyk

Chemia

mgr Edyta Perduta

Fizyka

mgr Andrzej Jaremek

Matematyka

mgr Anna Trela
mgr Aleksandra Sadkowska
mgr Anna Gruszczyńska

Informatyka/Technika

mgr Irmina Adamczyk
mgr Krzysztof Nóżka

  Biologia

mgr Renata Ślusarczyk

Doradztwo zawodowe

mgr Elżbieta Stawarz

Muzyka

mgr Dorota Ostrowska

Plastyka

mgr Wioletta Oszajca

Wychowanie fizyczne

mgr Ewa Czuryło
mgr Marzena Witeska

Religia

ks. mgr Łukasz Trzciński
mgr Robert Karkoszka

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dominik Kosiorek

Etyka

mgr Tymoteusz Modrzejewski

Pedagog

mgr Agnieszka Bereza
mgr Beata Szpetko - pedagog specjalny
mgr Magdalena Hładuniuk
mgr Barbara Fifowska 

Logopedia
mgr Adela Bielecka

Wychowawcy świetlicy

mgr Jolanta Bogusz
mgr Dorota Ostrowska
mgr Urszula Zawadzka
mgr inż. Anna Paprocka
mgr Dorota Łuszczak

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Kaniewska - Ozimek
mgr Elżbieta Kozłowska
mgr Monika Mejer
mgr Diana Wolska

Biblioteka

mgr Maria Dermanowska
mgr Elżbieta Suseł

Psycholog szkolny

mgr Valentyna Pohrebniak

A4 Infociacho