Nauczyciele
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Język polski

mgr Joanna Kahlan
mgr Elżbieta Wróbel
mgr Beata Szpetko
mgr Monika Rybak
mgr Katarzyna Wolanin

Język angielski

mgr Krystyna Klimek
mgr Beata Szymajda
mgr Anna Obrusiewicz

Historia

mgr Elżbieta Stawarz
mgr Elżbieta Krzyżak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Urszula Zawadzka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Elżbieta Stawarz
mgr Elżbieta Krzyżak

Język hiszpański

mgr Katarzyna Andrzejczuk

Geografia

mgr Renata Ślusarczyk

Przyroda

mgr Anna Trela
mgr Renata Ślusarczyk
mgr Bogumiła Michna

Chemia

mgr Magdalena Rycyk

Fizyka

mgr Andrzej Jaremek
mgr Krystyna Bator

Matematyka

mgr Anna Trela
mgr Aleksandra Sadkowska
mgr Anna Gruszczyńska

Informatyka/Technika

mgr Irmina Adamczyk
mgr Krzysztof Nóżka

  Biologia

mgr Renata Ślusarczyk
mgr Bogumiła Michna

Doradztwo zawodowe

mgr Elżbieta Stawarz

Muzyka

mgr Dorota Ostrowska
mgr Ireneusz Krupa

Plastyka

mgr Wioletta Oszajca
mgr Elżbieta Krzyżak

Wychowanie fizyczne

mgr Ewa Czuryło
mgr Marzena Witeska

Religia

ks. mgr Łukasz Trzciński
mgr Robert Karkoszka

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dominik Kosiorek

Etyka

mgr Tymoteusz Modrzejewski

Pedagog

Pedagog - dr Agnieszka Bereza
Pedagog specjalny -
dr Agnieszka Bereza

Logopedia

mgr Adela Bielecka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Magdalena Hładuniuk
mgr Barbara Fifowska

Zajęcia rewalidacyjne

dr Agnieszka Bereza
mgr Beata Szpetko
mgr Magdalena Hładuniuk

Wychowawcy świetlicy

mgr Dorota Ostrowska
mgr Urszula Zawadzka
mgr inż. Anna Paprocka
mgr Dorota Łuszczak

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Kaniewska - Ozimek
mgr Elżbieta Kozłowska
mgr Monika Mejer
mgr Diana Wolska

Biblioteka

mgr Maria Dermanowska
mgr Elżbieta Suseł

Psycholog szkolny

mgr Valentyna Pohrebniak

Wsparcie uczniów z Ukrainy

Psycholog

Inna Kovaliuk - w ramach UNICEF

Wsparcie uczniów z Ukrainy

Alla Pohrebniak - Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

A4 Infociacho