Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W ramach projektu 22 marca odbyła się konferencja pt.  „Porozmawiajmy o młodzieży- spotkanie z lokalną młodzieżą”. Wydarzenie rozpoczęło się od panelu  dyskusyjnego z udziałem Zastępców Prezydenta Miasta Lublin:  Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak i Panem Mariuszem Banachem. Dotyczył on Samorządów Uczniowskich i oferty grantowej dla szkół, Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz Europejskiej Stolicy Młodzieży. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach integracyjnych a nauczyciele w spotkaniu, podczas którego zaprezentowano grę ułatwiającą poznanie infrastruktury miasta Lublin.

W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Olga Tychmanowicz z klasy VII b i Lena Jankowska z klasy VIII b oraz Pani Wicedyrektor Anna Trela i opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Magdalena Hładuniuk. Uczennice wezmą udział jeszcze w czterech spotkaniach warsztatowych, podczas których będą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, zdobywać umiejętności takie jak praca w grupie i budowanie zespołu. Poszerzą swoją wiedzę na temat wolontariatu, organizacji młodzieżowych, miasta Lublin, czy Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=597096452463925&set=pcb.597103045796599

A4 Infociacho