Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

15 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z kapitanem Ryszardem Gołąbem - młodocianym więźniem politycznym okresu komunistycznego i z Lechem Marczakiem prezesem Okręgu Lubelskiego ZOR RP , obaj panowie są rodzinnie związani z partyzancką działalnością AK.

Pan Ryszard Gołąb w latach powojennych został aresztowany za działalność harcerską, był więziony na Zamku Lubelskim i w obozie pracy – w kopalni w Jaworznie.

Młodzież z ciekawością wysłuchała opowieści o trudach dorastania w powojennej komunistycznej Polsce, zadawała pytania o przeszłość i obejrzała wystawę pamiątek partyzanckiego oddziału „ Szarugi ”.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho