Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Szkoła Podstawowa nr 24 przystąpiła do udziału wprogramie "Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole". Program ten objęty jest porozumieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z Kuratorium Oświaty. Jego celem jest przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji. W ramach udziału w programie szkoła podejmuje szereg działań, najważniejsze z nich to utworzenie grupy mediatorów rówieśniczych. Po więcej informacji na temat mediacji rówieśniczych zapraszam do prezentacji - tutaj.

Magdalena Hładuniuk- szkolny opiekun Grupy Mediatorów Rówieśniczych

 

A4 Infociacho