Edukacja Dla Rodziców
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Kontynuując współpracę z Instytutem Edukacji Pozytywnej mamy kolejną szansę na realizację szkoleń NVC (Porozumienie Bez Przemocy) w formie spotkań online, czyli w wersji rozszerzonej. Szkolenie to obejmuje 3 zagadnienia, a każde z nich realizowane jest na odrębnym spotkaniu. Aby ukończyć szkolenie, należy więc wziąć udział w 3 spotkaniach online.  Harmonogramy spotkań zamieszczam poniżej.

Link do harmonogramu szkoleń dla rodziców: tutaj

 

Link do harmonogramu szkoleń nauczycieli: tutaj

 

Nadal istnieje także możliwość ukończenia szkolenia w wersji podstawowej. Wiąże się to z zalogowaniem do platformy edukacyjnej, wyborze profilu szkolenia i jego realizacja w dowolnym tempie. Opis programu i sposób logowania do platformy można znaleźć tutaj

Magdalena Hładuniuk

 

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho