Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Nasza szkoła, w obecnym roku szkolnym, brała udział w projekcie „Warszawa - Miasto Nieugięte". Projekt ten realizowała Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych" we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz dzięki wsparciu Fundacji PGE. Działania przewidziane w projekcie dotyczyły upamiętnienia historii Warszawy w okresie II wojny światowej. W ramach projektu odbyła się konferencja historyczno - metodyczna dla nauczycieli historii. Mieliśmy również możliwość udziału w koncercie w Filharmonii Lubelskiej, podczas którego została zaprezentowana poezja wojenna. Zostały także przeprowadzone, przez nauczyciela historii, lekcje w klasach 8 z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych "Warszawa. Miasto Pamięci. Miasto Bohaterów". Otrzymaliśmy też materiały dla szkół biorących udział w projekcie - wydrukowana wystawa, mini podręczniki z filmem, testy, książeczka dydaktyczna dla nauczyciela, prezentacja multimedialna, książki.

 

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho