Higiena i Ekologia
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

We środę 23 listopada 2022 r. dla dziewcząt klas szóstych i siódmych, zostało zorganizowane spotkanie w ramach programu edukacyjnego „Między nami kobietkami”, który omawia przemiany i problemy wieku dojrzewania. Realizacja programu ma na celu pomóc dziewczętom w przyswojeniu informacji i właściwej terminologii związanej ze zmianami fizycznymi i psychicznymi zachodzącymi w okresie dojrzewania oraz wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Jak zawsze podczas takich spotkań, uczennice miały możliwość zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Każda uczestniczka otrzymała specjalne zestawy edukacyjne.

A4 Infociacho