Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W poniedziałek 17 października w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Plecaka. Choć terminem wydarzenia nawiązaliśmy do Międzynarodowego Dnia Plecaka, który po raz pierwszy odbył się 15 października 2018 roku, to zmieniliśmy jego formułę.

Naszym głównym zadaniem było zweryfikowanie wagi plecaków uczniów. Członkowie Samorządu Uczniowskiego dokonywali pomiarów podczas wszystkich przerw śródlekcyjnych, podzieleni na dwie grupy: klasy I- III i klasy IV- VIII. Tego dnia zostało zważonych 169 plecaków. Najlżejszy plecak ważył 2 kg i należał do uczennicy klasy III a, natomiast najcięższy ważył 8,2 kg i był własnością uczennicy klasy VIII a.  Najwięcej spośród zważonych tornistrów osiągała wagę w zakresie 4- 5 kg- klasy IV- VIII i 3,5- 4 kg- klasy I- III.

Dzień Plecaka to nie tylko ważenie. Uczniowie świetlicy szkolnej pod opieką Pani Urszuli Zawadzkiej malowali swoje wymarzone tornistry. Efekty ich pracy w postaci galerii zdobią korytarz na drugim piętrze.

Magdalena Hładuniuk, Elżbieta Wróbel

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho