Patroni
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

         Szkoła Podstawowa nr 24 usytuowana jest w samym centrum Lublina przy ulicy Niecałej. Powołana została do życia przez władze austriackie latem 1917 roku. Przez kilkanaście lat uczęszczały do niej wyłącznie dziewczęta wyznania mojżeszowego. Dopiero od roku szkolnego 1935/36 wraz dziećmi żydowskimi uczyły się w niej dzieci polskie. W roku 1926 szkoła otrzymała imię działacza Sejmu Wielkiego - Mateusza Butrynowicza. Wybuch II Wojny Światowej nie przerwał pracy szkoły. Na polecenie władz niemieckich skreślone zostały z list uczniów dzieci pochodzenia żydowskiego. Wbrew zakazowi Niemców uczono tu j. polskiego, geografii i historii Polski. Po roku 1944 podjęto trudne zadanie likwidacji analfabetyzmu, toteż tworzono ogromnie liczebne klasy w których uczyły się dzieci w różnym wieku. Warunki pracy zmieniły się radykalnie od roku 1955, kiedy to szkoła wprowadziła się do budynku przy ulicy Niecałej. W roku 1965 nadano szkole imię Partyzantów Lubelszczyzny a rodzice ufundowali dla szkoły sztandar, który do dzisiaj towarzyszy nam podczas ważnych uroczystości.

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho