Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel


Lublin, 20.08.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 prosimy Rodziców zainteresowanych wyżywieniem uczniów w szkolnej stołówce (OBIADY)  o składanie deklaracji.

Druki deklaracji są wyłożone w przedsionku szkoły. Termin składania powyższego dokumentu – do 01.09.2021 r.

Osoby, które nie mają uregulowanych płatności za ubiegły rok szkolny mogą zapisać dziecko na obiady po rozliczeniu zaległości.

Zapraszamy do zapoznania się z listem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk z okazji inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 -> List Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z listem Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 12-15 lat -> List Ministra Zdrowia

  1. W dniu 01.09.2021 r. w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 9.00 zostanie odprawiona msza św. inaugurująca nowy rok szkolny, na którą serdecznie zapraszamy.
  1. Spotkania z wychowawcami klas w dniu 1.09.2021 r. odbędą się według poniższego harmonogramu (przydział sal wywieszony przy wejściu do budynku szkoły):

godz. 10.30 klasy I-III

godz. 11.00 klasy IV-VI

godz. 11.40 klasy VII-VIII   

  1. Uczniowie i rodzice zaopatrzeni w maseczki oczekują na wychowawcę przed wejściem do budynku szkoły od strony boiska. Wychowawca zaprowadza uczniów do wyznaczonej sali.
  2. Osoby wchodzące na teren szkoły podlegają mierzeniu temperatury, mają nałożone maseczki, dezynfekują ręce przed wejściem.
  3. Tylko uczniowie z klas pierwszych i czwartych mogą wejść na teren szkoły z jednym rodzicem/opiekunem.
  4. Po zakończonym spotkaniu wychowawca odprowadza uczniów do wyjścia od strony boiska.

W dniu 1września 2021 r. o godz. 9.00 w Archikatedrze Lubelskiej odbędzie się msza święta inaugurująca rok szkolny 2021/2022. Serdecznie zapraszamy Uczniów wraz z Rodzicami, Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

                                                                                              Dyrekcja Szkoły 

A4 Infociacho