Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

15 września 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci przedstawili się krótko i zaprezentowali swoje pomysły oraz propozycje działań.

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie.

 4 lutego 2020 r odbył się apel Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas IV – VIII. Przedstawiciele Samorządu zapoznali wszystkich zgromadzonych z wynikami swojej pracy w I semestrze roku szkolnego 2019/2020. Rada Samorządu rozpoczęła prezentację od przedstawienia społeczności uczniowskiej wyników klasyfikacji klas starszych.

Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły podjęła decyzję o zorganizowaniu na korytarzu przy sekretariacie Mikołajkowej Loterii Fantowej. Akcja ruszyła 9 grudnia i trwała do 13 grudnia 2019 r . Dzięki licznie przynoszonym przez ofiarodawców maskotkom, książkom, lalkom, kubkom i różnym bibelotom każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie. Zorganizowane przedsięwzięcie wspierali i czynnie włączali się w jego realizację nauczyciele, uczniowie naszej szkoły, pracownicy oraz rodzice. Dochód z akcji w kwocie 205zł. został przeznaczony na zakup karmy dla psów ze Schroniska w Krzesimowie.

Dnia 23 września 2019 r odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Po prezentacji programów wyborczych, spośród przedstawicieli samorządów klasowych, wyłoniono nowy skład samorządu uczniowskiego:

  • Przewodniczący  –  STANISŁAW ORZECHOWSKI
  • Zastępca – WIKTOR LEWANDOWSKI
  • Sekretarz – OLIWIA MONIUSZKO                        

 

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI:                                                                                                            

  • Dziennikarskiej – KAMIL KUCAŁA
  • Artystycznej – JUSTYNA KICIA
  • Porządkowej – MONIKA LIPA
  • Informacyjnej – MAJA WRONA
  • Sportowej – KLAUDIA WŁODARCZYK 

Na najbliższym apelu, członkowie samorządu uczniowskiego i przedstawiciele sekcji, zaprezentują społeczności szkolnej swój plan działania na rok szkolny 2019/2020.

2 października 2019 r odbył się pierwszy informacyjno – porządkowy apel Samorządu Uczniowskiego. Społeczności szkolnej klas IV – VIII zaprezentowała się rada Samorządu Uczniowskiego wybrana w demokratycznych wyborach dnia 23.09.2019r. Rada przedstawiła swój plan działania na bieżący rok szkolny oraz zachęciła wszystkich zainteresowanych do współpracy. Pani dyrektor Barbara Wanat przypomniała wszystkim zgromadzonym o zakazie używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, o obowiązujących regulaminach, zasadach pożądanego zachowania się podczas pobytu w szkole i obowiązujących procedurach. Przypominała również, że w szkole funkcjonuje monitoring w celu nadzorowania bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.

A4 Infociacho